Ağ Kullanım Politikası

1. AMAÇ:  

Bu doküman, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’nün imzalamış olduğu "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi" kapsamında, Üniversitemizde bilgisayar ağı ve internet kullanan herkesin uyması gereken kuralları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:  

Bu politika, Bingöl Üniversitesi BİDB hizmetlerinden (örneğin ağ bağlantısı, internet çıkışı, bilgisayar tahsisi vb.) faydalanan tüm akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencileri kapsamaktadır.  

3. SORUMLULAR:  

Üniversitemizin farklı birimlerinde yürütülen internet uygulamaları, bilgi sistemleri alanına giren her konuda akademik ve idari birimlerin gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım hizmetleri BİDB tarafından yürütülmektedir.  

4. UYGULAMALAR:  

Bilgi iletişiminin sağlıklı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uymaları gerekmektedir.  

4.1. Genel internet hizmeti kullanım kuralları  

 • Üniversitemizin bilgisayar ağı, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden sınırlı kaynaklarla internet hizmeti almaktadır ve akademik, idari, eğitim ile araştırma birincil amaçlarına hizmet etmektedir.  Ağ üzerindeki kişisel kullanımların hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma vb.) yerine getirmelerine engel olmaması beklenmektedir.   
 • “Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin” 5. Maddesi’ne göre “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu ilgili maddeleri gereğince kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar”.   
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telife sahip dosyaların transferi, kopyalanması ve dağıtımı yapılmamalıdır. Dosya paylaşım (Peer-to-peer) programları vasıtasıyla film, lisanssız yazılımlar vb. dosya paylaşımı telif haklarını ihlal etmekle kalmayıp, yüksek bant genişliği tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu sebeple bu tür yazılımlar kullanılmamalıdır.   
 • Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kâr amacı ile kullanılması yasaktır.  
 • Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, proxy, relay, NAT vb.) yasaktır. Bu uygulamalar gerek görüldüğü takdirde sadece BİDB sistem sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir.   
 • Kullanıcılar ağda bulunan diğer kullanıcıların kişilik haklarına saygılı davranmalı, kişisel bilgilerinin güvenliğini tehdit edici eylemlerde bulunmamalıdır (örneğin ağ trafiğindeki paketlerin dinlenmesi vb.).  
 • Kullanıcılar internet hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (switchler, kablolar, duvar prizleri, vb) hiçbir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler. Bu uygulamalar gerek görüldüğü takdirde sadece BİDB ağ yönetim sorumluları tarafından gerçekleştirilecektir.   
 • Kullanıcılar BİDB ağ yönetim sorumlularının bilgisi olmadan ağa aktif cihazlar (örneğin switch, hub, modem veya kablosuz erişim cihazı (access point)) dahil edemezler.  
 • Ağ üzerinden, hizmet veren yazılım ya da donanımın kurulması veya hizmete açılması yasaktır (örneğin herhangi bir sunucu yazılımı, bilgisayarın paylaşılmasına izin veren yazılımlar, virüs / Truva atı bulaştıran yazılımlar vb.)  
 • Bu kurallardan herhangi birisinin ihlal edildiğini gören kişi, ilgili makamları uyarmakla sorumludur.  
 • Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları kişisel cihazlarına (notebook, tablet, akıllı telefon vb.) lisanslı bir antivirüs programı yüklemek ve işletim sistemi ile içindeki programların yamalarını yapmakla yükümlüdürler.   
 • Kullanıcılar, kurumun sağladığı bilgisayarlarda Bingöl Üniversitesi’nin lisanslı antivirüs yazılımını kullanmak zorundadırlar. 
 • Mecbur kalınmadıkça bilgisayarlar ağda paylaşıma açılmamalıdır. Eğer açılması gerekliyse, “Parola Kullanım Politikası” uyarınca bir parola ile korunmaya alınmalıdır.    
 • Web sitelerinden virüs bulaşmasına engel olmak için İnternet Tarayıcılarının (Internet Explorer, Chrome, Firefox, vb.) güvenlik ayarları orta düzeyin üzerinde tutulmalıdır.   
 • Bingöl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bingöl Üniversitesi bilişim kaynakları kullanıcılarının 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemek amacıyla “Bingöl Üniversitesi Yerel Alan Ağında 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar” dokümanı hazırlanmıştır.  

5. YAPTIRIMLAR 

 • Genel internet hizmeti kullanım kurallarına uymadığı tespit edilen kullanıcılar önce sözlü daha sonra yazılı olarak uyarılırlar.   
 • Faaliyetin devamı sonucunda kampüs yerleşkesi içi ve/veya kampüs yerleşkesi dışı ağ erişimi kullanıcının akademik ve idari görevlerini aksatmayacak şekilde geçici süre ile kapatılır.   
 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların ortadan kalkmaması ve/veya tekrarı durumunda Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmaları harekete geçirilir.  
 • Kural ihlaline sebep olan uygulamaların sonuçlarına göre adli veya idari yargı mekanizmaları harekete geçirilir.  
 • Kurum tarafından onaylanmayan yazılım kullandığı tespit edilen personelin ilk önce sözlü sonra yazılı olarak uyarılacak ve internet erişimi kesilir. 

 

 REFERANS DOKÜMANLAR:  

  

İLGİLİ DOKÜMANLAR:  

 • E-posta Kullanım Politikası  
 • Parola Kullanım Politikası  
 • Bingöl Üniversitesi Yerel Alan Ağında 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar   
 • Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi