Genel Bilgiler

Başkanlığımız, Üniversitemizin bilgisayar, Ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Rektörlük Merkez binası 3. katında bulunmaktadır ve hizmetlerini toplam 200 m²'lik bir alan da gerçekleştirir. 

Bingöl Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BÜBİDB), 2007 yılında faaliyetine başlamıştır. Bingöl Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı genelde çözümlerini açık kod ile üretilen projeler (Open Source Projects) ile çözmektedir. Kullanılan tüm sunucu yazılımları bu yöntem ile sadece donanım maliyeti verilerek kullanılabilmektedir. Başkanlığımız çalışmalarını, Bingöl Üniversitesi'ni iyi yönetilen bir e-üniversite haline getirecek projeler üretmek üzere planlamaktadır. Yapılan çalışmaların tamamı merkezi bilgi sistemine eklenerek e-üniversite projesi genişletilmektedir.
 
Başkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Öğrenci ve personelimize en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web , kütüphane erişimi, sunucu, yazılım , teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Başkanlığımız sorumluluğunda sunulan İnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken , İdari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.
 
Misyonumuz
Başkanlığımızın misyonu; Üniversitemizin ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini karşılayarak bilişim alanında ihtiyaçları olan hizmeti en gelişmiş teknolojileri ve uluslararası standartları kullanmak suretiyle hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleştirmek, öğrencilerimizin eğitimine ve akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına bu alanda tam ve eksiksiz katkı sağlamak, ayrıca idari birimlerin iş gerçekleştirme süreçlerine aynı yolla destek sağlamaktır.
 
Vizyonumuz
Başkanlığımızın vizyonu; misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikte gerçekleştirmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanması muhtemel en gelişmiş teknolojileri Üniversitemize kazandırmak suretiyle sunacağımız hizmet kalitesini arttırmak ve eğitim, uygulama ve araştırma etkinlikler inde Üniversitemize katkı sağlayacak ve toplam kalitesini artırarak kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek konuya ilişkin uygulamaları hayata geçirmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bingöl Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak politikamız; insana dolayısıyla çalışanlarımıza ve öğrencilerimize verdiğimiz değere dayanmaktadır. Öncelikli hedefimiz, en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmaktır. Bu doğrultuda:

• Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştirmeyi,

• Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi,

• Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan,

• Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

• İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyip, eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı politikamız olarak taahhüt ederiz.Faaliyetlerimiz: 
 • Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek 
 • Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması 
 • Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığıyla ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu 
 • Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek 
 • Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak 
 • Akademik birimlere gerekli olduğunda konumuzla ilgili teknik ve idari destek sağlamak 
 • Teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak. 
 • Üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak 
 • Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek 
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek

 

Amaç ve Hedeflerimiz:

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kaynak verimliliği sağlayan bir birim olması. Parasal, zaman ve fiziki (mekan, donanım, sunucu vb. kullanımı) kaynaklarda optimum kullanım sağlanması.
 • Dairemiz sistem salonunda bulunan cihazlarımızın ve salonun teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini ve yedeklenmesini sağlamak.
 • Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar yazılımlarını üretmek ve güncellemek.
 • Bilişim Güvenliği ile ilgili Kullanıcı Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hazırlamak,
 • "Kişisel Bilişim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, TCK'nın Bilişim Güvenliği Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri" içerikli bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek,
 • Kampüs Genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, turuva atı vb. ) bulaşmış olduğu bilgisayarların tespiti.
 • Üniversitemiz tüm birimlerine WEB hizmeti sunmak,
 • Kurumsal web sayfası şablonlarının tasarım ve alt yapısının kurularak web sayfalarının hazırlanması için kullanıcılara gerekli kolaylığı sağlamak,
 • Üniversitede kullanılan bilişim sistemlerinin tespit ve geliştirilmesindeki katkı payımızı arttırmak.
 • Mevcut hizmetlerimizin, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere göre iyileştirilmesi.
 • Hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların servislerimizden yararlanma oranını üst düzeye çıkarmak.
 • Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak.
 • Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek.