Ağ ve Sistem Yönetimi

Daire Başkanlığımızın Ağ ve Sistem Yönetimi Biriminin yürüttüğü hizmetler şunlardır:

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
 • Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesi.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamiğin sağlanması.
 • IP adreslerinin organizasyonunun yapılması ve ağ güvenliğinin sağlanması.
 • Kurumun ağ yapısının aktif ve çalışır olmasının sağlaması.
 • Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarının giderilmesi.
 • Ağ altyapısı ile ilgili projelerin hazırlanması.
 • Elektronik posta hesaplarının açılması ve yönetimi.
 • Sistem yönetim servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım ve sistem / fiziksel kurulumunun yapılması.
 • Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerinin alınması.
 • Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalışacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testlerin yapılması.
 • Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol ederek, sorun çıkması halinde en kısa sürede müdahale edilmesi.
 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması
 • EBYS, Web sunucu verileri ve genel kullanıcı verileri yönetimi.
 • Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi.
 • Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.