İdari Hizmetler

Daire Başkanlığımızın İdari Hizmetler Biriminin yürüttüğü hizmetler şunlardır:

 • Daire Başkanlığımızı ilgilendiren konularda kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların yapılması.
 • Üniversitemiz akademik ve idari personellerin elektronik imzada kullanmak üzere başvuru yaptıkları ve Birimimize teslim edilen Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formlarının Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne gönderilmesi.
 • Bingöl Üniversitesi yerleşkesi içerisinde para harcama, kapı giriş-çıkış yetkilendirmesi olan akademik personel, idari personel ve öğrenciler için akıllı kart yapılması.
 • Üniversitemizde Daire Başkanlıkları ile Akademik Birimlerde çalışan idari personelin devam takip listesi raporlarının ilgili yöneticilerin e_posta adreslerine iletilmesi.
 • Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin maaş işlemlerinin yapılması.
 • Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin öğrenim durum değişiklikleri ile kademe ve derece ilerlemesi bilgilerinin Kamu Harcama Yönetim Sistemine girilmesi.
 • Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin kesenek bildirimlerinin yapılması.
 • Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin giyecek yardımlarının yapılması.
 • Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin özlük dosyalarının arşivlenmesi.
 • Üniversitemizden ayrılan akademik ve idari personellerin ilişik kesme formlarının imzalanması.
 • Daire Başkanı’nın sekreterlik işlerinin yürütülmesi.