Web Hizmetleri

Daire Başkanlığımızın Web Hizmetleri Biriminin yürüttüğü hizmetler şunlardır:

  • Birimlerde bulunan web içerik sorumlularının, sorunlarına çözümler üretilmesi.
  • Birimler için hazırlanan web sitesi ve uygulamalar için gerekli eğitimlerin verilmesi.
  • Hazırlanan tüm belge ve bilgilerin kolay erişilecek şekilde tasarlanması.
  • Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu web sayfalarının hazırlanması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması.
  • Web hizmetlerini her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korumak için gerekli tedbirlerin alınması.
  • Web sayfasının güncelliğinin sağlanması.