Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Daire Başkanlığımızın Yazılım Geliştirme Hizmetler Biriminin yürüttüğü hizmetler şunlardır:

  • Yazılım projelerinin hazırlanması,
  • İhtiyaç duyan birimlere teknik destek verilmesi,
  • Program analizlerinin yapılması,
  • Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerinin bildirilmesi,
  • Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemelerin yapılması ve raporlama