İç Kontrol

GÖREV TANIMLAMALARI    
       •    Daire Başkanlığı İç Kontrol
       •    Web Hizmetleri İç Kontrol
       •    Ağ ve Sistem Yönetimi İç Kontrol
       •    Teknik Hizmetler İç Kontrol
       •    İdari Hizmetler İç Kontrol
    
ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK  
       •    İş Akış Şeması
       •    Etik Değer ve Dürüstlük
       •    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
       •    Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik