Yardım

Umbraco Web Sitesi Yönetim Paneli

 • 0:00 Genel Açıklamalar
 • 0:42 Ana Kırılım
 • 2:41 Yeni Sayfa Oluşturma
 • 4:33 Sayfaya İçerik Ekleme
 • 5:15 Sayfaya Resim Ekleme
 • 6:45 Sayfaya Doküman Ekleme
 • 8:43 Duyurular/Haberler
 • 10:33 Manşetler
 • 11:55 İletişim
 • 12:43 Gizli Sayfalar
 • 13:59 Personel Kayıt
 • 17:53 Sayfa Yönlendirme
 • 19:05 Yayından Çıkarma
 • 19:41 Sayfa Sıralama
 • 20:17 Doküman Sekmesi

Unigate Web Sitesi Yönetim Paneli

Fakülteler örneği üzerinden eğitim verilmektedir. Diğer birimler de benzer özelliklere sahiptirler.
00:00 - 07:32 Duyurular
07:32 - 10:16 Akademik ve İdari Personel Ekleme ve Silme
10:16 - 10:30 Bölüm Duyuruları
10:31 - 11:48 Fakülte Bölümleri (Ders Programı)
11:48 - 13:24 Bölüm (Program) Akademik Personel
13:25 - 14:23 Dokümanlar
14:31 - 15:59 Doküman Yönetimi

Duyuru Link Sorunu: Duyuru yayınlanırken daha önce aynı link adresi ile yayınlanan başka bir duyuru var ise sorun çıkmaktadır. Bu sorunu aşmak için lütfen "Sistemdeki Adı" satırında bulunan linkin sonuna o günün tarihini bitişik olarak yazınız.